Bel voor advies
0488 431 236

WANNEER VORMT CHROOM-6 EEN GEVAAR?

Chroom-6 is een bewust geproduceerde vorm van chroom met bijzonder effectieve eigenschappen voor gebruik in de bouw. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen zorgt een chroom-6-verbinding voor optimale hechting, kleurvastheid, extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Vanwege deze eigenschappen is chroom-6 toegevoegd aan verf en op grote schaal gebruikt bij de behandeling van staal dat voor langere tijd beschermd dient te worden tegen corrosie. Onder meer stalen bruggen, leidingen, lantaarnpalen, voertuigen van defensie, treinen, schepen, vliegtuigen, maar ook betonconstructies, hout en signaleringsstrepen op de weg zijn behandeld met chromaathoudende verf.

Chroom-6 verbindt zich aan een andere stof en is reactief

Chroom-6 verbindt zich altijd aan een andere stof, daarom wordt ook wel gesproken van chroom-6-verbindingen. Een chroom-6-verbinding is heel reactief en wordt in combinatie met andere stoffen snel omgezet naar het minder schadelijke chroom-3 (een voedingselement dat helpt bij de stofwisseling van suiker in het lichaam). Zolang deze reactie buiten het lichaam of in het lichaam maar buiten een lichaamscel plaatsvindt, bestaat er geen gezondheidsrisico. Het grote nadeel van chroom-6 is dat het vrij eenvoudig een lichaamscel binnendringt. Wanneer chroom-6 in een lichaamscel reageert worden actieve metabolieten gevormd die direct schade kunnen veroorzaken aan onder meer het DNA. Daarom kan chroom-6 bij hoge blootstelling leiden tot astma, chronische longkwalen, verschillende vormen van kanker en problematiek rondom voorplanting.

In stofvorm is chroom-6 zeer schadelijk voor de gezondheid

In vaste vorm, opgesloten in verf op een oppervlak, kan een dergelijke reactie niet plaatsvinden en is chroom-6 niet schadelijk. Zodra er onderhoud wordt gepleegd aan een behandeld oppervlak door bijvoorbeeld schuren, slijpen of stralen vindt er stofvorming plaats. Wanneer stofdeeltjes met chroom-6 via neus, mond of zelfs huid in het lichaam terecht komen en in aanraking komen met zweet, maagsap of longslijm vormen ze wel degelijk een potentieel risico voor de gezondheid. Doordat besmetting ook via de huid kan plaatsvinden wordt chroom-6 bovendien gevaarlijker geacht dan asbest.

WAT ZEGT DE WET OVER CHROOM-6?

Vanwege het gezondheidsrisico is chroom-6 een zogenaamde CMR-stof (Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch) en vallen alle chroom-6-verbindingen onder het beleid van ‘gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen’ van het ministerie van SZW. Sinds 2017 is het gebruik van chroom-6 verf in de EU alleen nog toegestaan met een ontheffing. Voorts geldt sindsdien een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan chroom-6 verbindingen van 1 µg/m3. Deze grenswaarde geldt niet alleen voor het gebruik van chroom-6-houdende verbindingen, maar ook voor andere blootstellingen die bijvoorbeeld kunnen optreden bij bewerkingen zoals schuur- en slijpwerkzaamheden aan chroom-6-houdende verflagen. Sanering van chroom-6 dient daarom altijd uitgevoerd te worden door specialisten volgens een arbeidshygiënische strategie.

HOE WORDT CHROOM-6 VEILIG VERWIJDERD?

Als er een vermoeden bestaat van aanwezigheid van chroom-6, kan een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium dit vaststellen door luchtmetingen uit te voeren en materiaalmonsters, veegmonsters en bloed- en urinemonsters te onderzoeken. Nadat door het laboratorium is vastgesteld dat chroom-6 aanwezig is wordt in samenwerking met saneringsexperts een werkplan opgesteld en uitgevoerd. De meeste saneringsexperts werken volgens een traditioneel saneringsproces. De gevaarlijke stoffen worden veilig verwijderd, afgevoerd en opgeslagen. Gevaar blijft niettemin gedurende het gehele traject bestaan, ook na opslag. Dat maakt het proces arbeidsintensief en tijdrovend.

Chroom-6 verwijderen met ChroNo64: veilig, slim én snel

Het grote verschil met traditionele saneringsprocessen is dat ChroNo64 de gevaarlijke stof meteen in de eerste stap van het saneringsproces onschadelijk maakt. ChroNo64 zet chroom-6-verbindingen direct om naar chroom-3 tijdens het (nat) stralen, schuren of middels afbijt van het oppervlak. Dat is effectief, want de werkomgeving is hierdoor snel weer veilig en restafval kan als normaal afval worden verwerkt. Werken met ChroNo64 gaat bovendien niet ten koste van productiesnelheid. Dat maakt ChroNo64 de snelste methodiek op de markt. ChroNo64 kan overal worden toegepast en is geschikt voor ondergronden zoals beton, hout, staal, RVS en polyester.