Bel voor advies
0488 431 236

CHRONO64: DE VEILIGSTE EN MEEST EFFICIËNTE METHODIEK OM CHROOM-6 TE VERWIJDEREN

In traditionele saneringstrajecten worden gevaarlijke stoffen veilig verwijderd, afgevoerd en opgeslagen. De risico’s van het werken met een gevaarlijke stof blijven gedurende het hele saneringsproces én daarna bestaan. Dit maakt sanering gevaarlijk, arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. ChroNo64 brengt een revolutie teweeg in het saneringslandschap door de gevaarlijke stof al in de eerste stap van het saneringsproces onschadelijk te maken. ChroNo64 levert snel een veilige werkomgeving op voor mens en milieu. Bovendien kan afval als regulier afval worden afgevoerd en verwerkt.

ChroNo64 is een nieuwe straalmethodiek die chroom-6-verbindingen veilig en direct bij de bron omzet naar chroom-3. De straalmethodiek ChroNo64 is ontwikkeld op basis van een regulier nat straalproces en wordt uitgevoerd met dezelfde productiesnelheid van gem. 7 m² p. uur. Dat maakt ChroNo64 niet alleen zeer veilig, maar ook de snelste manier om chroom-6 te verwijderen. ChroNo64 kan op iedere locatie worden toegepast en is geschikt voor ondergronden die nat mogen worden gestraald zoals beton, hout, staal, RVS en polyester.

DE VOORDELEN VAN CHRONO64:

 • Direct een veilige werkomgeving voor mens en milieu
 • Geschikt voor ondergronden die nat mogen worden gestraald zoals beton, hout, staal, RVS en polyester
 • Toepasbaar op iedere locatie
 • Snel (gem. 7m² p. uur) vergeleken met andere methodieken (2m² p. uur of minder)
 • Afval te verwerken als regulier straalafval
 • Saneringsproces van a tot z uitgevoerd door het team van ChroNo64

CHRONO64: IN 5 STAPPEN VEILIG EN SNEL CHROOM-6 VERWIJDEREN

De straalmethodiek ChroNo64 is een gepatenteerde methodiek die op iedere locatie kan worden toegepast om chroom-6 houdende coating of verf veilig en snel van ondergronden zoals beton, hout, staal, rvs, en polyester te verwijderen. In 5 stappen wordt u ontzorgd door het team van ChroNo64.

Stap 1: vermoeden van chroom-6, metingen door geaccrediteerde laboratoria

Wanneer u vermoedt dat op een ondergrond chroom-6 houdende verf of coating is gebruikt kunt u direct contact opnemen met het team van ChroNo64. Het team werkt samen met de geaccrediteerde laboratoria SGS Search (https://www.sgssearch.nl) en RPS (https://www.rps.nl). Zij stellen met behulp van materiaalmonsters vast of er op uw ondergrond gewerkt is met chroom-6 houdende verf of coating. Uiteraard kunt u ook zelf invulling geven aan deze stap.

Stap 2: plan van aanpak

Als door het laboratorium is vastgesteld dat er chroom-6 aanwezig is op de ondergrond stelt de afdeling Q-HSE (Quality, Health, Safety & Environment) van ChroNo64 samen met u het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) op volgens de Arbeidshygiënische Strategie. Werkzaamheden kunnen bij u worden uitgevoerd of op locatie in Valburg. Als het VGM-plan is afgestemd en geaccordeerd kan worden gestart met de werkzaamheden.

Stap 3: voorbereiding van werkzaamheden

Alle medewerkers die deelnemen aan het project zijn getraind door de specialisten van de Q-HSE afdeling. De risico’s van blootstelling aan chroom-6 en sterk basische stoffen zijn behandeld. Daarnaast is iedereen op de hoogte van de werkwijze, de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, de omgang met materialen, de veiligheidsinformatiebladen, de storyboards (RI&E), de persoonlijke hygiënemaatregelen en de blootstellingstest via de verplichte urinestalen zijn afgenomen.

Het projectobject is voor aanvang van de werkzaamheden afgeschermd met steiger en folie om de risico’s van het stralen van de chroom-6 houdende ondergrond te mitigeren volgens het VGM-plan. Speciaal ontwikkelde afzuigunits zijn aangebracht om dampen en vloeistof af te voeren of op te vangen.

Stap 4: uitvoer van werkzaamheden

Tijdens uitvoer van de werkzaamheden is er een Veiligheidskundige (HVK) van de afdeling Q-SHE aanwezig die toezicht houdt en de processen bewaakt. Bij eventuele afwijkingen legt de deskundige het werk onmiddellijk stil en overlegt te nemen vervolgstappen met de opdrachtgevers.

Om stofvorming te voorkomen wordt de ondergrond voorafgaand aan het stralen behandeld met een gel. Deze gel is bovendien verrijkt met het additief ChroNo64, zodat het proces dat chroom-6-verbindingen omzet naar chroom-3 eveneens direct start. Om verdere risico’s van stofvorming te voorkomen is gekozen voor een nat straalproces. Het ervaren team van ChroNo64 straalt met speciaal ontwikkelde ketels gevuld met vocht, straalmiddel, water en het additief ChroNo64. Tijdens – maar ook na – het afstralen van de verf of coating zet ChroNo64 iedere chroom-6-verbinding om naar chroom-3. Dit gaat niet ten koste gaat van arbeidsproductiviteit, want de productiesnelheid van de straalmethodiek ChroNo64 is vergelijkbaar met die van een regulier nat straalproces (7 m² p. uur).

Stap 5: afvoer afval, voorbereiding nieuwe coating

Zodra door het geaccrediteerde laboratorium is vastgesteld dat het straalafval vrij is van chroom-6 kan het als regulier straalafval worden verwerkt. Het team van ChroNo64 voert het afval voor u af en bereidt uw ondergrond desgewenst voor op een nieuwe coating. Residuen met ChroNo64 worden opgevangen en duurzaam gerecycled.

DE VOORDELEN VAN CHRONO64:

 • Direct een veilige werkomgeving voor mens en milieu
 • Geschikt voor ondergronden die nat mogen worden gestraald zoals beton, hout, staal, RVS en polyester
 • Toepasbaar op iedere locatie
 • Snel (gem. 7 m² p. uur) vergeleken met andere methodieken (2 m² p. uur of minder)
 • Afval te verwerken als regulier straalafval
 • Saneringsproces van A tot Z uitgevoerd door het team van ChroNo64